pátek 12. října 2012

Vyhledávání informací

Součástí znovuobjevování historických faktů je vyhledávání informací.  V současné době je díky internetu a zpřístupnění dokumentů v digitalizované podobě dohledávání snadnější. Neříkám však snadné, protože i na internetu (ne)najdete napřímo spoustu zdrojů - ty mohou být buď skryté, nebo třebas placené.

Proto doporučuji navštívit obdobný seminář jako je Kde a jak hledat odbornou literaturu? , který nabízí Moravská zemská knihovna veřejnosti bezplatně.

Na stránkách tohoto semináře naleznete ke stažení soubor obsahující stručný přehled adres, kde "začít". Nicméně na semináři samotném vám ukáží kde správně hledat (příkladem u systému ALEPH je přeskočení klasického vyhledávání a přejítí rovnou k CCL vyhledávání) a různé fígle, které vedou k zpřesnění dotazu a vymezení konkrétních děl.

Budu zde citovat několik z uvedených databází:
A zahraničně/tuzemské:

čtvrtek 11. října 2012

O čem by mohl být "reenactment" aneb oživení historie?

Výborný článek popisující jak by to tak na té naší "scéně" mělo, nebo spíše mohlo (?) vypadat. Původem z Anglie, přeloženo do čestiny a doplněno poznámkami z českého prostředí.

www.mortaigne.com - Zamyšlení nad předáváním historie


středa 3. října 2012

Len III. - sklizeň

Sklizeň probíhala průběžně od poloviny do konce září.

Poslední sklízené rostliny byly již hnědé, vyschlé , s vysemeněnýni paličkami.

Len se vytrhává i s kořenem.

 Výška rostlin včetně kořene se pohybovala mezi 40-60cm ( = nejedná se o ideální odrůdu pro textilní zpracování).

Celá letošní sklizeň lnu připravená na "odsemenění".


Další činnost: obrání paliček / vyčištění semen.

pondělí 24. září 2012

Bílá hora 2012


Ve dnech 22. a 23. září jsme se zúčastnili rekonstrukce nejznámější české bitvy, která proběhla 8.listopadu 1620 mezi stavovskými vojsky Fridricha Falckého a spojeným císařskými a ligistickými armádami.

Společně s přátely ze skupin Knechti Znojmo , Butlers Dragonerregiment, Markýz ze Strakonic a Alt-starhemberg jsme vytvořili Spojený regiment, který podpořil stavovskou stranu.


Ženy a děti příjemně oživující náš tábor nám připravily výborné lahůdky z domácích surovin.


Prošli jsme si výcvikem,

 a společně i pomřeli na bojišti.

Díky všem zúčastěným,
Raia

pátek 20. července 2012

Len II. - zpracování lnu dle Orbis Pictus

V roce 1623 Jan Amos Komenský sepsal učebnici, která obsahuje popis v té době obecně známých prvků a činností. Její nadčasovost lze vysledovat i ve vydání mnoha přizpůsobených verzích z následujících staletí. Je nutné podotknout, že každá verze obsahuje přepis do jazyka používaného v daných letech.

Některé verze knihy lze nalézt i volně přístupne např. na Google Books: Orbis Pictus (1777) - (latinsky a anglicky) a Orbis Pictus (1833) (latina, polština, němčina, francouzština a čeština) .

Letos vyšel Orbis Pictus (2012), jednak tištěnou, jednak elektronickou formou, pod taktovkou nakladatelství Machart. Tato verze obsahuje překlady v jazycích: latinském, českém, německém, anglickém a ruském.

Z ní si zde vypůjčím český přepis:
Len a konopí ve vodě močené a zase usušené1 se třou dřevěnou trdlicí2, při čemž odpadává pazdeří3; pakse češou železnými vochlemi4, a tak se odlučuje koudel5.
Čistý len váže přadlena7 na kužel6 tak, že levou rukou vytahuje nit8, pravou12 točí kolovrátkem9 nebo vřetenem10, na kterém je přeslen11. Niti se navíjejí na cívku13, z ní se motají na motovidlo14, z toho se pak navíjejí klubka15 nebo dělají přadénka16.

sobota 21. dubna 2012

Len I. - setba

Dalším z pokusů se má stát vypěstování a následné případné zpracování lnu.

Použili jsme dva druhy semene lnu - "len setý" (bílá menší semena) a "len olejný" (hnědá větší).

Selo se ručně do 7cm vzdálených řádků, v délce cca 10 metrů.

 Datum setby: 7. dubna 2012

Takto vypadal naklíčený len po čtrnácti dnech:

pondělí 14. února 2011

Co vlastně znamená "Insectus"


V pravdě původní se někteří z nás navzájem označovali jako "hmyzáci". Latinsky, alébrž vznešeně, je pro to hezké slovo - insectum.

Pak ale někdo dané slovo rozebral (viz citace níže) a vzniklo z toho zkomolené insectus.

A co tedy pro nás toto slovo - insectus - znamená?
  • jednak význam slova "řezat  / sekat" - sice nejsme primárně šermířská společnost, ale meče, píky i sekery se u nás najdou,
  • jednak se snažíme seznámit sami sebe a případné čtenáře "v průřezu" zvoleným obdobím,
  • a nakonec samozřejmě i hmyz, jehož chrakteristický pohyb doprovází život i smrt.
Dále už jen zmiňovaná citace (nechť odborník klopí zrak a laik se baví):

Díval jsem se do slovníku (tištěného, internetové jsou na cypa), v latinsko-českém není nic, v česko-latinském jenom tohle:
hmyz -  insecta n. pl.
takže jeden hmyzák by byl insectum i n.(ale je možné, že v latině to bude stejně jako v češtině hromadné slovo bez singuláru), maskulinní podobu tohoto slova jsem nenašel.

Jak už bylo napsáno, slovo vzniklo ze:

seco secare secui sectum secaturus – sekat, řezat, kosit, požínat
sectus  - přechodník minulý (tvořený ze supina), tedy česky „sekav“
in – v, do, na
Podle toho by insectus mohlo znamenat něco jako „vsekav, vřezav“ atp. (schválně nepíšu nasekav, protože to má jiný význam), což už vlastně souvisí s tím hmyzem (asi to bude souviset s dělením jejich těla, že? – nejsem entomolog).
Takže pokud bychom si zahráli se slovy (tohle je opravdu jen hříčka), tak by bylo možné slovo insectus přeložit (v kontextu hmyzu) něco jako „pán hmyzák“; páni hmyzáci by byli insecti. (pro dámy: „paní hmyzačka“ - insecta, „paní hmyzačky“ – insectae).

Případně by se to dalo řešit jako adjektiva („hmyzí“, „vsekaný“) (koncovky –us, -a, -um)


Předpona in může taky znamenat „ne“, takže v tom případě bychom měli slova jako „nesekav, nesekaný nebo „nesekáč*“)


Ještě se řešil význam „v řezu“, to by pak vypadalo takhle:

sectio -onis f. – řez
v řezu – in sectione; do řezu – in sectionem
 

Je taky možné, že se v lecčem mýlím. Nejsem zrovna zdatný lingvista, tak ať mě znalejší případně opraví a ostatní prominou.


*Po mě přijde nový, mladý. Ale pánové, to bude (ne)sekáč, ne jako já, ten se nezakecá.
 

pl.-plurál, m.-maskulinum, f.-femininum, n.-neutrum